2020. május 28-án szakmai vizsgák miatt tanítási szünet lesz, a távoktatás szünetel!


Közérdekű információk és rendkívüli szabályok a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben

Általános szabályok

 • A vizsgabizottság, a vizsgán ügyeletet teljesítők, segítők  és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett.
 • A vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet.
 • A vizsga során fokozottan figyelni kell
  • arra, hogy a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot betartsák, ne csoportosuljanak,
  • a vizsga alatti mosdó használatakor is a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre.

Írásbeli vizsgatevékenység

 • A védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítani kell.
 • Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázó lehet jelen.
 • A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.
 • A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.

Gyakorlati vizsgatevékenység

 • A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. Ez akkor csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak fizikailag elválasztva, hogy a vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem lehetséges.
 • A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről.
 • A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell.
 • A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
 • Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.
 • A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság megtartása.
 • A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ


Szakmai vizsgák érkezési és beosztási rendje

2020. május 25. (hétfő) – Autótechnikus gyakorlati vizsga

 • Érkezés időpontja: 07:15
 • Vizsga kezdete: 07:30
 • Kijelölt öltözők
  • 01-es terem: Baranyai Bence, Erős András, Hantó Krisztián, Horváth Dániel, Jakab Ferenc
  • 02-es terem: Kozma Krisztián
 • Érkezés időpontja: 09:15
 • Vizsga kezdete: 09:30
 • Kijelölt öltöző
  • 02-es terem: Radanovits Péter, Schatzel Márk, Szép Árpád
 • Érkezés időpontja: 10:15
 • Vizsga kezdete: 10:30
 • Kijelölt öltöző
  • 03-as terem: Lanczkor Balázs, Ölbei Zsolt László, Pelok Márton Áron
 • Érkezés időpontja: 11:15
 • Vizsga kezdete: 11:30
 • Kijelölt öltöző
  • 03-as terem: Urbán Milán Zoltán, Zsótér Dániel

2020. május 28. (csütörtök) – Logisztikai ügyintéző gyakorlati vizsga

 • Érkezés időpontja: 07:30
 • Vizsga kezdete: 08:00
 • Kijelölt tantermek
  • 26-os terem: Bozzay Boglárka, Csihar Martin, Fenyő Dorina, Glavanits Ramóna, Grüll Ádám, Horváth Kata Nikolett, Jákfalvi Evelin
  • 27-es terem: Koszokovits Kevin, Kovács Laura, Megyeri Máté, Molnár Patrik, Péter Noémi Mercédesz, Ritóper Ramón, Rumi Kitti Evelin
  • 28-as terem: Sipos Cintia Judit, Szabó Fanni, Szabó Milán Kálmán, Szilvágyi Patrícia, Takács Andrea, Török Alexandra Zita, Varga Patrícia, Varga Vanessza

2020. május 28. (csütörtök) – Autótechnikus, Autószerelő, Autóelektronikai műszerész írásbeli vizsga

 • Érkezés időpontja: 09:30
 • Vizsga kezdete: 10:00
 • Kijelölt tantermek
  • 21-es terem: 13.A tanulói, László Arnold, Mihátsi György (10 fő)
  • 22-es terem: 13.E tanulói (9 fő)
  • 23-as terem: Baranyai Bence, Erős András, Hantó Krisztián, Horváth Dániel, Jakab Ferenc, Kozma Krisztián, Lanczkor Balázs (7 fő)
  • 24-es terem: Ölbei Zsolt, Pelok Márton, Radanovits Péter, Schatzel Márk, Szép Árpád, Urbán Milán, Zsótér Dániel (7 fő)

2020. május 28. (csütörtök) – Autószerelő gyakorlati vizsga

 • Vizsga kezdete: 13:00
 • Kijelölt öltözők
  • 02-es terem: Dala Ádám, Gerencsér Ádám Vince, Kéri Bálint, Kocsis Bálint
  • 03-as terem: Nagy Norbert, Németh Dániel Richárd, Novák Gergő, Tóth Martin

2020. május 29. (péntek) – Autószerelő gyakorlati vizsga

 • Érkezés időpontja: 11:30
 • Vizsga kezdete: 12:00
 • Kijelölt öltöző
  • 01-es terem: László Arnold, Mihátsi György

2020. május 29. (péntek) – Autóelektronikai műszerész gyakorlati vizsga

 • Érkezés időpontja: 07:30
 • Vizsga kezdete: 08:00
 • Kijelölt öltözők
  • 02-es terem: Bakonyi Tamás, Cser Tamás, Hérincs Bence Gyula, Horváth Attila Levente
  • 03-as terem: Kocsis Patrik, Móricz Dominik, Móricz Henrik Kristóf, Pup Dávid Ádám
 • Érkezés időpontja: 11:30
 • Vizsga kezdete: 12:00
 • Kijelölt öltöző
  • 01-es terem: Vinkó Milán Tamás

2020. május 29. (péntek) – Logisztikai ügyintéző írásbeli vizsga

 • Érkezés időpontja: 09:30
 • Vizsga kezdete: 10:00
 • Kijelölt tantermek
  • 26-os terem: Bozzay Boglárka, Csihar Martin, Fenyő Dorina, Glavanits Ramóna, Grüll Ádám, Horváth Kata Nikolett, Jákfalvi Evelin
  • 27-es terem: Koszokovits Kevin, Kovács Laura, Megyeri Máté, Molnár Patrik, Péter Noémi Mercédesz, Ritóper Ramón, Rumi Kitti Evelin
  • 28-as terem: Sipos Cintia Judit, Szabó Fanni, Szabó Milán Kálmán, Szilvágyi Patrícia, Takács Andrea, Török Alexandra Zita, Varga Patrícia, Varga Vanessza


Tájékoztatás a veszélyhelyzet során megszervezendő érettségi vizsga menetéről

A dolgozatok megtekintése, észrevétel az értékelésre

 • Az írásbeli dolgozatok szaktanár által javasolt eredményeit  és a javított dolgozatokat a kihirdetésre kerülő termekben és időpontokban lehet megtekinteni a kijelölt napokon. (2020. május 28-29.)
 • A dolgozatok megtekintésekor jegyzeteket lehet készíteni, illetve fénymásolást lehet kérni
 • A dolgozatok átnézése után alá kell írni a megtekintés tényét igazoló jegyzőkönyvet.
 • Az észrevételt – a megtekintést követő napon – írásban kell benyújtani az igazgatónak, és a lehető legpontosabban meg kell nevezni az észlelt hibát.
 • Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

Szóbeli érettségi vizsga

 • Szóbeli vizsgát kell szervezni azoknak a tanulóknak, akik:
  • mentesülnek az írásbeli vizsgarész alól
  • az írásbeli vizsgatevékenység során elérték a 12%-ot, de a 25%-ot nem
  • testnevelésből érettségiznek
 • Az osztályok szóbeli vizsgájának lebonyolítására a következő időpontokban kerül sor:
  • 12.E: 2020. június 11.
  • 12.D1: 2020. június 12.
  • 12.A: 2020. június 13.
  • 12.D2: 2020. június 15.
  • 12.C: 2020. június 16.
 • A középszintű szóbeli vizsga első vizsganapján 7:30-ra kell jönni ünneplő ruhában, és személyi igazolványt (személyazonosság igazolására alkalmas okmányt) és íróeszközt (számológépet) kell hozni.

Eredmények, értékelés

 • Minden vizsgarészből (írásbeli/gyakorlati, szóbeli) el kell érni az adható pontszám 12%-át, és együtt a 25%-át, különben elégtelen az osztályzat!
 • Aki az írásbeli/gyakorlati vizsgán nem éri el a 12%-ot, az adott tárgyból szóbeli vizsgát tehet.
 • A vizsgán elért összpontszámot százalékra váltják át, ezt pedig osztályzatban is kifejezik (mindkét érték bekerül az érettségi bizonyítványba:
  • 5: 80-100% (Emelt szint: 60-100%)
  • 4: 60-79% (Emelt szint: 47-59%)
  • 3: 40-59% (Emelt szint: 33-46%)
  • 2: 25-39% (Emelt szint: 25-32%)
  • 1: 0-24% (Emelt szint: 0-24%)
 • Ha a vizsgázó valamelyik tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, érettségi bizonyítvány helyett törzslapkivonatot kap, ezt meg kell őrizni, mert ezzel kell jelentkezni a javítóvizsgára. Csak az első javítóvizsga ingyenes.
 • Ha valakinek pótló vizsgát kell tennie (mert pl. az írásbeli vizsgák alatt vagy a szóbeli vizsga előtt beteg lett, és ezt a záró értekezlet előtt igazolta is), a teljesített és érvényes vizsgarészeket nem kell újra teljesítenie.

Jogorvoslati lehetőség

 • Jogorvoslatra a záró értekezletet követő 5 napon belül van lehetőség, a határidő elmulasztása jogvesztő.
 • A fellebbezést/törvényességi kérelmet szabálysértésre való hivatkozással az igazgatónak kell benyújtani a Kormányhivatalnak címezve.
 • Jogorvoslattal csak a vizsgabizottság által elkövetett szabálytalanság miatt lehet élni! Például:
  • nem biztosították a 30 perc felkészülési időt,
  • nem húzattak póttételt, pedig a felelet értéke nem érte el a 12 százalékot,
  • a felelet alatt nem volt jelen 3 vizsgabizottsági tag.
 •  A szóbeli vizsgán kapott pontszám ellen nem lehet fellebbezni, hiszen a döntést a kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság hozta.

További információk az Oktatási Hivatal honlapjáról, illetve a szaktanároktól kaphatók.

 Eredményes felkészülést és sikeres érettségi vizsgát kívánunk!


RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS
9. évfolyamos logisztikai technikus és vasútijármű-szerelő technikus szakokra


Étkezési tájékoztató és kitöltendő nyilatkozatok a 2020/21-es tanévre

Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség!
Nyilatkozatok, igazolások benyújtási határideje: 2020. július 20.


Digitális munkarend szerinti oktatás

A szakképzés 2020. március 16. napjától a közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tekintetében tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre a nappali és esti munkarend (felnőttoktatás) helyett.


TOVÁBBI HÍREINK