Hagyományok, programok

A három legfontosabb hagyományunk

Horváth Gergely Emlékverseny (Március)

A verseny hosszú múltra tekint vissza. A verseny célja: a szabadidő hasznos eltöltése, a versenyszellem erősítése. Az 1-4. helyezettek oklevelet, ill. az 1-3.helyezettek serleget, ajándéktárgyakat kapnak. Különdíjat kap a legfiatalabb legerősebb versenyző is, aki a 16 évesek között a legjobb teljesítményt éri el.

A diákok fekve nyomásban mérik össze tudásukat, a versenyt az nyeri meg, aki a testtömegénél a legnagyobbal emel többet. Itt a kollégisták egy éves fejlődését lehet lemérni, a tanulók ismerik egymást, nem egy esetben együtt készülnek a versenyre. Tavalyi rendezvényünkön emléket állítottunk fiatalon elhunyt nevelő kollégánknak Horváth Gergelynek, aki a testépítés területén kimagasló eredményeket ért el. Az iskolában (Savaria) lévő konditermet róla neveztük el, Gergő édesapja a megszerzett érmeket és díjakat átadta nekünk, és ezeket ott állandó jelleggel kiállítottuk.

Hollán Ernő hagyatékának megőrzése (Március)

A kollégium nevének megválasztásakor egy Szombathelyhez kötődő, ill. a városban tevékenykedő mérnöknek állítunk emléket, Hollán Ernőnek. Névadó Ünnepségünk 2010. április 15-én ünnepi keretek között lezajlott. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter úr avatta fel Hollán Ernő faragott tábláját. Ezt követően májusban néhány tanulóval Békás községben jártunk, ahol találkoztunk Hollán Ernő élő leszármazottaival, gyászmisén vettünk részt és a kriptakápolnában koszorút helyeztünk el. Tanulóink olyan személyekkel találkozhattak, akik a művészet és tudomány terén példaként állíthatók eléjük. Ekkor megbeszéltük, hogy minden évben Békáson találkozunk a Franciaországban élő Hollánokkal és ültetünk egy-egy fát a mauzóleum kertjébe. 2012. március 15-én nemzeti hagyományainkat ápolva részt vettünk a falu ünnepségén, ahol sok jeles vendéggel találkoztunk. Utána a meglévő anyagokból elkezdtünk egy albumot is készíteni.

Savaria Kollégiumok közötti Közlekedésbiztonsági Verseny (Május)

A verseny hosszú múltra tekint vissza. Iskolánk szakmacsoportjához kapcsolódóan, a már legalább segédmotoros jogosítvánnyal rendelkezők mérik össze tudásukat. Kollégiumunkban a felkészülést szakkör is támogatja, s a friss jogosítvánnyal rendelkezők is lehetőséget kapnak a versenyben való részvételre. A verseny célja a KRESZ elméleti és gyakorlati ismereteinek alkalmazása tesztfeladat megoldásával és segédmotoros feladatokkal. A versenybizottságban a Városi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya és a Kormányhivatal Közlekedési Hatósága vesz részt. Általában 6-8 kollégium részvételével kerül megrendezésre. Az I-III.helyezett versenyzők (egyéniben és csapatban) oklevél, ill. serleg díjazásban részesülnek, s egyéb tárgyjutalmak is kiosztásra kerülnek, de a tárgyjutalmak egy részét szponzorok bevonásával igyekszünk biztosítani.


További hagyományaink, programjaink

Hagyományteremtő ünnepeink

 • Koszorúzás Nemzeti Ünnepeinken az 56-osok terén illetve a Petőfi szobornál
 • Mikulás-est – 9. évfolyamos kollégisták avatása
 • Karácsony várása – fenyőfaállítás
 • Ballagó diákjaink ünnepi vacsorával összekötött búcsúztatása
 • Névadónk, Hollán Ernő hagyatékának őrzése – békási kirándulás

Hagyományos kollégiumok közötti versenyeink

 • Megyei fekve nyomó verseny (Horváth Gergely Emlékverseny)
 • Megyei közlekedésbiztonsági verseny (Savaria Kollégiumok közötti Közlekedésbiztonsági Verseny)

Hagyományos programjaink

 • Savaria Filmklub – kéthetente
 • Kollégiumi Esték – két alkalom/tanév
 • Más kollégiumok által szervezett versenyeken, vetélkedőkön való részvétel

További hagyományteremtő programok

 • 9. évfolyamosok beilleszkedését segítő tevékenységek, város megismerése, más kollégiumok látogatása
 • Házibajnokságok szervezése
 • Téli túra szervezése

A kollégiumi élet részei

 • A nyugodt tanulás feltételeinek biztosítása a szobákban illetve külön tanuló helyiségekben (a jelenlét és a tanulás megkövetelése és ellenőrzés)
 • A tanulmányi munka nyomon követése, ellenőrzése
 • Folyamatos kapcsolattartás a tanító tanárokkal és a szülőkkel
 • Új információ szerzési lehetőségek kihasználása (könyvtár, informatika terem)
 • Tanulmányi munka segítése
 • Számonkérés
 • Speciális nevelési problémák megbeszélése
 • Felzárkóztató foglalkozások tartása, különös tekintettel az érettségi tantárgyakra iskolával közösen- matematika, magyar, idegen nyelv
 • Tehetséggondozó foglalkozások (fizika-műszaki tudományok, informatika, sport)
 • Érettségire felkészítő, pályaválasztást segítő foglalkozások
 • Fakultatív tanuló biztosítása (tanulószoba előtt és esti időpontban)
 • Csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése
 • Tematikus csoportfoglalkozások
 • A kollégiumi diákönkormányzat működésének támogatása
 • Kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti megbeszélések)
 • Tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások
 • Természettudományos, műszaki, ismereteket bővítő szakmai foglalkozások
 • Egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú foglalkozások
 • A hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését célzó, a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó foglalkozások
 • Kollégiumi sportkörök, rendezvények, versenyek, vetélkedők.