Vasútijármű-szerelő technikus

A szakma ismertetése

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A vasúti járműszerelő technikus önállóan, illetve a munkatársaival közösen elvégzi a vontató és vontatott járművek, valamint motorvonatok járműszerkezetének, pneumatikus és mechanikus fék szerkezeteinek, villamos gépeinek, valamint vezérlési, védelmi és közlekedésbiztonsági berendezéseinek ellenőrzését, vizsgálatát, javítását, valamint minősítő mérését, működéspróbáját. Részt vesz a dízel erőátvitelű járművek dízelmotor- jának, erőátviteli berendezésének, hajtóművének vizsgálatában, hibafelvételében, javításában, javítás utáni működéspróbájában.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret szervezni, irányítani, szerelni és kedveli a vasúti járműveket.


Kompetenciaelvárás

Kommunikációs készség, precizitás, önállóság, együttműködési készség, szabálykövetés, felelősségvállalás, analitikus gondolkodás.


A szakképzettséggel rendelkező

  • a vasúti vontató és vontatott járművek futóművén és járműszerkezetén különböző mélységű ellenőrzést, vizsgálatot, hibafeltárást, javítást, karbantartást végez;
  • a vasúti járművek fék- és pneumatikus berendezésein különböző szintű ellenőrzést, hibafeltárást, javítást, karbantartást hajt végre;
  • a dízel vontatójárművek dízelmotor és erőátviteli berendezésein hibákat vesz fel, szükség szerint javítja, karbantartja;
  • a vasúti járművek villamos erőátviteli, közlekedésbiztonsági, ellenőrző és védelmi berendezéseit, vezérlő és szabályozó áramköreit ellenőrzi, szereli, karbantartja;
  • a vasúti járműveken tervszerű és ún. “futó” javításokat hajt végre;
  • elvégzi a szükséges működési próbákat, üzembe helyezéseket, és dokumentálja előírás szerint.