Közszolgálati ügyintéző

Munkaterületének rövid, jellemző leírása

A közszolgálati ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkereséseit. Kezeli a felmerült problémákat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatokat lát el.


A szakképesítéssel rendelkező képes

 • külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni;
 • számítógépes ügyviteli és iktató programcsomagokat alkalmazni;
 • ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést lefolytatni, végezni;
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
 • ügyintézői feladatokat ellátni;
 • ügyfélszolgálati feladatokat ellátni;
 • leíró feladatokat végezni;
 • feladatkörébe tartozó eljárást lefolytatni;
 • döntés-előkészítést végezni;
 • tájékoztatást adni, adatszolgáltatást végezni szóban és írásban;
 • iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket ellátni;
 • feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végezni;
 • ellátni a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;
 • önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket;
 • ügyfélfogadást, ügyfélszolgálatot végezni;
 • végigvinni a munkakörébe tartozó jogi, igazgatási eljárásokat;
 • kezelni a felmerülő ügyfélkonfliktusokat;
 • alkalmazni a hatékony kommunikáció elemeit;
 • ügyintézést, eljárást lefolytatni különböző ügyek kapcsán, ügyviteli és/vagy érdemi feladatokat ellátni.