Közösségi szolgálat

2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele legalább 50 óra közösségi szolgálat teljesítése!


KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI TÁJÉKOZTATÓ

LEHETŐSÉGEK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉRE AZ ISKOLÁBAN


Közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel
Horváthné Németh Rita tanárnőt az óraközi szünetekben az iskolai könyvtárban megkeresheted!


Kapcsolat: horvathne.rita@savaria-szki.hu